Bijniermerg-ca links – diagnosetabel

bijniermerg links = blastoom (feochromocytoom)

conflict:

onverdraaglijk sterke stress

Hamerse Haard:

in het gebied van het autonome zenuwstelsel (grensstreng van de sympathicus), neuroganglion

actieve fase:

Feochromocytoom, noradrenaline- en dopamineverhoging (primair catecholamine) en adrenaline-toename (secundair catecholamine).

genezing:

In de pcl-fase eventueel bijnier-merg-“apoplexie” (bloeding in het bijniermerg) cavernen-tbc (holtes in het bijniermerg).

crisis:

centralisatie

biologische zin:

in de actieve fase

In een sterke stress-situatie een bepaalde noodzakelijke prestatie te volbrengen.

notitie: